Tarcza branżowa nie dla branży tatuażu?

Na czasie kwi 01, 2021

Wicepremier Jarosław Gowin wraz z premierem Mateuszem Morawieckim przedstawili na czwartkowej konferencji prasowej szczegóły instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców na kolejne miesiące. Zwolnienie ze składki ZUS, świadczenie postojowe, dotacja dla mikro i małych firm oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników – to rządowa pomoc, która trafi do przedsiębiorców objętych obecnie obostrzeniami. Wsparcie obejmie m.in. salony kosmetyczne i fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane oraz firmy prowadzące detaliczny handel w galeriach handlowych. Niestety na liście kodów PKD, której dotyczyć ma pomoc nie ma kodu 96.09. związanego z branżą tatuażu. Rządzący już wielokrotnie pomijali na konferencjach prasowych branże tatuażu. Można żywić więc nadzieje, że ostatecznie PKD branży tattoo znajdzie się w rozporządzeniu.

Wsparcie branżowe jest przyznawane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, które jest wydawane na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ostatnie Rozporządzenie w tym zakresie zostało wydane 26 lutego 2021 r.

Na konferencji prasowej w dniu 30 marca 2021 r. zapowiedziano dalsze wsparcie, w tym dla branży beauty, jednak w dniu dzisiejszym tj. 1 kwietnia 2021 r. na stronie rządowej pojawiła się informacja wskazująca o jakie PKD zostanie rozszerzone wsparcie i niestety kod PKD dotyczący tatuatorów nie został wymieniony ani w treści, ani w załączniku szacującym wartość pomocy dla poszczególnych branż. Nie oznacza to, że wsparcie nie zostanie przyznane – trzeba poczekać na publikację Rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

- Standardem już jest, że w oficjalnej komunikacji Rządu studia tatuażu nie są wymieniane, tak było i ostatnio przy zamrożeniu branży – nie wspomniano o niej ani na konferencji ani na grafikach informacyjnych, pojawiła się dopiero w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Pozostaje czekać na opublikowanie najnowszego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 w Dzienniku Ustaw, co powinno nastąpić w najbliższych dniach. Niemniej trzeba się liczyć z tym, że wsparcie nie zostanie przyznane - mówi Ania Skuza, radca prawny oraz prowadząca bloga pt. „Prawo tuszu”.

Najnowsza pomoc będzie nowelizacją rozporządzenia i będzie już trzecim pakietem osłonowym przyznanym przez rząd poprzez przedłużenie pomocy z tarczy branżowej. Wsparcie jest skierowane do firm najbardziej obecnie poszkodowanych w wyniku obostrzeń sanitarnych i ma zapobiec utracie przez nie płynności finansowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Pomoc jest skierowana do firm prowadzących działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności. Instrumenty wsparcia mają być rozszerzone o kilkanaście kodów PKD, w tym:

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

51.10.Z Transport lotniczy pasażerski

77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne

Pomoc branżowa dla firm za marzec i kwiecień

Najnowszy pakiet pomocowy będzie przyznany za dwa miesiące – marzec i kwiecień, a nowelizacja rozporządzenia obejmie jednocześnie  te dwa miesiące. Na wsparcie dla firm za marzec rząd przeznaczy ok. 3 mld zł, a na pomoc za kwiecień ok. 7 mld zł.

Wartość wsparcia na kwiecień będzie znacznie wyższa, co wynika z tego, że obejmie dodatkowo nowe branże. Firmy ujęte w nowelizacji rozporządzenia będą mogły skorzystać z dopłat na utrzymanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez trzy kolejne miesiące (po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy takie dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez trzy miesiące).

4 instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców

Tarcza branżowa dla firm objętych obostrzeniami wynikającymi z trzeciej fali pandemii to:

  • zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące – płatnicy składek nie muszą opłacać składek ubezpieczeniowych za siebie ani za zatrudnionych ubezpieczonych, a w przypadkuich opłacenia, składki są im zwrócone,
  • świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – świadczenie wynosi każdorazowo 2080 zł i jest przyznawane co miesiąc,
  • dotacja do 5 tys. zł – mikro- i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności,
  • dopłata 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników – świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy takie dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez łączny okres 3 miesięcy i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS.

Aby otrzymać wsparcie, trzeba także wykazać spadek przychodów na poziomie 40 proc. w odpowiednim okresie porównawczym, co do zasady r/r albo m/m.

Premier Jarosław Gowin: strategia wspierania polskich firm i miejsc pracy jest dobrze przemyślana - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - Portal Gov.pl
Zwolnienie ze składki ZUS, świadczenie postojowe, dotacja dla mikro i małych firm oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników – to rządowa pomoc na kolejne miesiące, która trafi do przedsiębiorców objętych obecnie obostrzeniami. Wsparcie obejmie m.in. salony kosmetyczne i fryzjerskie, sklepy meblowe, bu…

Tattooartist.pl

TattooArtist.pl to serwis skupiający najlepszych polskich tatuażystów. Podzielony jest na kategorie: tatuaż, wzór, tatuażysta i studio. Znajdziesz tu również wyrafinowane inspiracje i ciekawe treści.

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.